discuss the pros and cons of an issue

listen to the pronunciation of discuss the pros and cons of an issue
Английский Язык - Турецкий язык

Определение discuss the pros and cons of an issue в Английский Язык Турецкий язык словарь

debate
{i} çekişme
debate
{i} tartışma

Güzel konuşan bilim adamı kolayca tartışmaya katıldı. - The eloquent scholar readily participated in the debate.

Büyük bir tartışma değildi. - It wasn't much of a debate.

debate
{i} müzakere

Müzakere ne zaman gerçekleşecek? - When will the debate take place?

debate
münazara

Başkanlık münazarasını izledin mi? - Did you watch the presidential debate?

Münazara için oda var. - There's room for debate.

debate
fikir çatışması
debate
görüşmek
debate
{i} görüşme

Görüşme ne zaman gerçekleşecek? - When will the debate take place?

Bu görüşmenin saçma seviyesine yaklaştığını düşünüyorum. - I think this debate is getting close to the level of the absurd.

debate
tartışmak

Tartışmak için zamanımız yok. - We don't have time to debate.

En ilişkili konuları tartışmak için zaman geldi. - The time has come to debate the most relevant matters.

debate
{f} tartış

Büyük bir tartışma değildi. - It wasn't much of a debate.

Tartışmada onu tamamen yendim. - I beat him completely in the debate.

debate
çok düşünmek, düşünüp taşınmak: "He debated with himself before reaching the decision. - Kararını vermeden önce çok düşündü."
debate
(fiil) çekişmek, tartışmak, danışmak; düşünüp taşınmak; dikkate almak
debate
debating society münazaralar tertip eden kurum
debate
{f} çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with himself before reaching the decision. Kararını vermeden önce çok düşündü
debate
{f} dikkate almak
Английский Язык - Английский Язык
deliberate
debate
debate -
discuss the pros and cons of an issue

  Расстановка переносов

  dis·cuss the pros and cons of an is·sue

  Турецкое произношение

  dîskʌs dhi prōz ınd känz ıv ın îşu

  Произношение

  /dəˈskəs ᴛʜē ˈprōz ənd ˈkänz əv ən ˈəsʜo͞o/ /dɪˈskʌs ðiː ˈproʊz ənd ˈkɑːnz əv ən ˈɪʃuː/

  Слово дня

  deliquesce
Избранное