disagreement; difference

listen to the pronunciation of disagreement; difference
Английский Язык - Турецкий язык

Определение disagreement; difference в Английский Язык Турецкий язык словарь

divergence
ıraksaklık
divergence
(Denizbilim) divergens
divergence
farklılık
divergence
(Matematik) ıraksamak
divergence
(Bilgisayar) ıraksay
divergence
(Dilbilim) ayrışma
divergence
iraksay
divergence
görüş ayrılığı
divergence
ıraksama
divergence
ayrılma
divergence
(Nükleer Bilimler) sapma, ıraksama
divergence
{i} uzaklaşma
divergence
(Mukavele) ayrılma, uzaklaşma, sapma
divergence
(Tıp) Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi)
divergence
{i} fikir ayrılığı
divergence
{i} uyuşmazlık
divergence
(isim) ayrılma, uzaklaşma, açılma, ıraksama; uyuşmazlık, fikir ayrılığı
Английский Язык - Английский Язык
divergency
divergence
disagreement; difference
Избранное