dirt; land; planet earth, world; den, burrow; electrical grounding; ore

listen to the pronunciation of dirt; land; planet earth, world; den, burrow; electrical grounding; ore
Английский Язык - Турецкий язык

Определение dirt; land; planet earth, world; den, burrow; electrical grounding; ore в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

earth
dünya

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

Dünya portakal şeklindedir. - The earth is the shape of an orange.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın tek doğal uydusu aydır. - The only natural satellite of the Earth is the Moon.

Dünyanın uydusu doğal bir uydudur. - Earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
{i} earth
dirt; land; planet earth, world; den, burrow; electrical grounding; ore

    Расстановка переносов

    dirt; land; plan·et earth, world; den, burrow; e·lec·tri·cal grounding; ore

    Произношение

    Слово дня

    taxis
Избранное