direction finding

listen to the pronunciation of direction finding
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) istikamet bulma
(Askeri) İSTİKAMET BULMA İSTASYONU: Bknz. "direction finder station"
sinyâl yönünü belirleme
yön bulma
direction finding station
radyo iletki istasyonu
direction finding; dispersion factor; disposition form
(Askeri) yön bulma; dağılma faktörü; İşlem Formu
ground direction finding
yer yön tayini
ground direction finding station
yer yön tayin istasyonu
automatic direction finding
(Askeri) otomatik yön bulma
automatic radio direction finding
(Askeri) telsizle otomatik yön bulma
finding direction by night
(Askeri) Geceleyin yön tayini
radio direction finding
(Askeri) TELSİZ İSTİKAMET KESTİRMESİ: Bir istasyonun kendi yayınları vasıtasıyla sadece yönünün bulunduğu telsiz mevkii
radio direction finding data base
(Askeri) TELSİZ İSTİKAMET BULUCU VERİ BAZI: Hedef alıcı/vericilerde nirengi elde etmek amacıyla telsiz istikamet bulma faaliyetlerini desteklemek, için sağlanması gerekli hava ve kara vasıtaları ile toplanan bilgi yekünü
Английский Язык - Английский Язык
df
direction finding

  Расстановка переносов

  di·rec·tion find·ing

  Турецкое произношение

  dayrekşîn fayndîng

  Произношение

  /dīˈreksʜən ˈfīndəɴɢ/ /daɪˈrɛkʃɪn ˈfaɪndɪŋ/

  Слово дня

  wildcatter
Избранное