dip into one's purse

listen to the pronunciation of dip into one's purse
Английский Язык - Турецкий язык
çok masrafa girmek
Английский Язык - Английский Язык
waste one's money, take money out of one's savings
dip into one's purse

  Расстановка переносов

  Dip in·to one's purse

  Турецкое произношение

  dîp întı wʌnz pırs

  Произношение

  /ˈdəp əntə ˈwənz ˈpərs/ /ˈdɪp ɪntə ˈwʌnz ˈpɜrs/
Избранное