dip in and out of boiling water to loosen skin or to prepare for freezing

listen to the pronunciation of dip in and out of boiling water to loosen skin or to prepare for freezing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение dip in and out of boiling water to loosen skin or to prepare for freezing в Английский Язык Турецкий язык словарь

blanch
ağartmak
blanch
{f} beyazlatmak
blanch
(with/at ile) (yüzünün rengi) solmak
blanch
beyazlat
blanch
{f} cilalamak
blanch
{f} (kabuğunu soymak için) (bademi) biraz haşlamak
blanch
bembeyaz olmak
blanch
(Tekstil) ağartmak ( beyazlatmak )
blanch
beyazla/beyazlat
blanch
kaynatarak ağartmak
blanch
kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak
blanch
{f} kalaylamak
blanch
{f} soldurmak
blanch
{f} beti benzi atmak
blanch
{f} benzi atmak
blanch
{f} haşlamak (et)
blanch
(fiil) beyazlatmak, ağartmak; kalaylamak, rengini açmak, soldurmak, haşlamak (et), cilalamak, rengi atmak, beti benzi atmak
blanch
{f} rengi atmak
Английский Язык - Английский Язык
blanch
dip in and out of boiling water to loosen skin or to prepare for freezing

  Расстановка переносов

  Dip in and out of boil·ing wa·ter to loos·en skin or to pre·pare for freez·ing

  Турецкое произношение

  dîp în ınd aut ıv boylîng wôtır tı lusın skîn ır tı priper fôr frizîng

  Произношение

  /ˈdəp ən ənd ˈout əv ˈboiləɴɢ ˈwôtər tə ˈlo͞osən ˈskən ər tə prēˈper ˈfôr ˈfrēzəɴɢ/ /ˈdɪp ɪn ənd ˈaʊt əv ˈbɔɪlɪŋ ˈwɔːtɜr tə ˈluːsən ˈskɪn ɜr tə priːˈpɛr ˈfɔːr ˈfriːzɪŋ/

  Слово дня

  agerasia
Избранное