dinosaurs were large reptiles which lived in prehistoric times

listen to the pronunciation of dinosaurs were large reptiles which lived in prehistoric times
Английский Язык - Турецкий язык

Определение dinosaurs were large reptiles which lived in prehistoric times в Английский Язык Турецкий язык словарь

dinosaur
dinozor

Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı. - Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth.

Şimdi dinozorların nesli tükendi. - Dinosaurs are now extinct.

dinosaur
dinosor
dinosaur
{i} dinazor
dinosaur
mezozoik çağda yaşamış olan ve bu gün yalnız fosilleri bulunan çok büyük bir cins sürüngen
Английский Язык - Английский Язык
dinosaur
dinosaurs were large reptiles which lived in prehistoric times

  Расстановка переносов

  dinosaurs were large reptiles which lived in pre·his·tor·ic times

  Турецкое произношение

  daynısôrz wır lärc reptaylz hwîç layvd în prihîstôrîk taymz

  Произношение

  /ˈdīnəˌsôrz wər ˈlärʤ ˈreptīlz ˈhwəʧ ˈlīvd ən ˌprēhəˈstôrək ˈtīmz/ /ˈdaɪnəˌsɔːrz wɜr ˈlɑːrʤ ˈrɛptaɪlz ˈhwɪʧ ˈlaɪvd ɪn ˌpriːhɪˈstɔːrɪk ˈtaɪmz/

  Слово дня

  capitulate
Избранное