dilek

listen to the pronunciation of dilek
Турецкий язык - Английский Язык
wish

All the best wishes on this wonderful day. - Bu harika günde bütün en iyi dileklerimle.

It's an American tradition to make a wish on your birthday. - Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir.

request
petition

Would you please sign our petition? - Lütfen dilekçemizi imzalar mısınız?

Everyone at the meeting signed the petition. - Toplantıdaki herkes dilekçeyi imzaladı.

wishing
desire

Desire is a source of discontent. Try to control it. - Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalışın.

Desire is a source of discontent. Try to control it. - Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalış.

will

I'm afraid that my wishes will not be fulfilled. - Maalesef dileklerim yerine getirilmeyecek.

I hope your wishes will come true. - Umarım dileklerin gerçekleşecektir.

adjuration
wish, desire, request
gram. optative (mood)
wish; request
regards

Best regards to your father. - Babana en iyi dileklerimle.

Please give my best regards to Tom. - Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin.

requisition
entreaty
desiderative
to wish

I want to wish you the best. - Size en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.

the wish
entreat
dilek belirtir
wish
dilek dilemek
make a wish
dilek kipi
Optative, desiderative
dilek kipi
subjunctive

What is the subjunctive of the verb to be? - To be fiilinin dilek kipi nedir?

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

dilek perisi
the wish fairy

dileklerimi, dilek perisine söylemek istiyorum.

dilek tutmak
Make a wish

It's an American tradition to make a wish on your birthday. - Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir.

dilek-şart kipi
(Dilbilim) Subjunctive-conditional mood
dilek belirten
desiderative
dilek ifade eden
optative
dilek kipi
optative
dilek kipi
subjunctive mood
dilek kipi
desiderative
dilek kipi gram
optative mood
dilek kipi ile ilgili
subjunctive
dilek koşul
(Dilbilim) desiderative
dilek kuyusu
wishing well
dilek tutmak
to make a wish

It's an American tradition to make a wish on your birthday. - Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir.

dilek ve temennilerimiz
wishes and requests
dilek ve temennilerimiz
best wishes and kind regards
dilek şikayet kutusu
(Ticaret) a request box
dilek şikayet kutusu
(Ticaret) a suggestion box
dilek-koşul kipi
(Dilbilim) desiderative
dilenen (dilek)
wished
iyi dilek
greeting
iyi dilek
good wishes

Thank you all for the good wishes! - İyi dilekler için hepinize teşekkür ederim.

sahte dilek
pious wish
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
Kam
dilek kipi
Dileme kavramı veren kip. Türkçede bu kip -se eki ile kurulur
dilek
Избранное