dileği

listen to the pronunciation of dileği
Турецкий язык - Английский Язык
wish

Did you get your wish? - Dileğiniz gerçekleşti mi?

My wish has finally come true. - Sonunda dileğim gerçekleşti.

dilek
wish

Third wish? The man was baffled. How can it be a third wish if I haven't had a first and second wish? - Üçüncü dilek mi? Adam şaşırdı. Birinci ve ikinci dileği dilememişsem, o nasıl üçüncü dilek olabilir ki?

All the best wishes on this wonderful day. - Bu harika günde bütün en iyi dileklerimle.

dileği gibi yapmak
do as one pleases
dilek
{i} will

I'm afraid that my wishes will not be fulfilled. - Maalesef dileklerim yerine getirilmeyecek.

I hope your wishes will come true. - Umarım dileklerin gerçekleşecektir.

dilek
request
dilek
{i} petition

Click below to sign the petition! - Dilekçeyi imzalamak için aşağıya tıklayınız!

Would you please sign our petition? - Lütfen dilekçemizi imzalar mısınız?

dilek
regards

My parents send you their best regards. - Ebeveynlerim size en iyi dileklerini gönderdi.

Please give my best regards to Tom. - Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin.

dilek
wishing
dilek
requisition
dilek
desiderative
dilek
entreaty
dilek
desire

Desire is a source of discontent. Try to control it. - Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalış.

Desire is a source of discontent. Try to control it. - Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalışın.

dilek
to wish

I want to wish you the best. - Size en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.

dilek
the wish
dilek
{i} adjuration
dilek
wish, desire, request
dilek
entreat
dilek
gram. optative (mood)
dilek
wish; request
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение dileği в Турецкий язык Турецкий язык словарь

dilek
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
dilek
Kam
dileği
Избранное