difficult to find, due to scarcity

listen to the pronunciation of difficult to find, due to scarcity
Английский Язык - Турецкий язык
zor, kıtlığı nedeniyle bulmak için
scarce
kıt
scarce
nadir
scarce
{s} sınırlı

Yiyecek çok sınırlıysa, öyleyse neden Gandhi henüz ölmedi? - If food is so scarce, then why hasn't Gandhi died yet?

Bilgi sınırlıdır; bilgelik daha sınırlı. - Knowledge is scarce; wisdom is scarcer.

scarce
seyrek

Yağmur bu ülkede seyrektir. - Rain is scarce in this country.

scarce
{s} zor bulunur
scarce
{s} az bulunur

Telefon kulübeleri burada çok az bulunur. - Telephone booths are very scarce around here.

Английский Язык - Английский Язык
scarce
difficult to find, due to scarcity
Избранное