dezavantajı

listen to the pronunciation of dezavantajı
Турецкий язык - Английский Язык
downside to
dezavantaj
disadvantage

On the other hand, there are some disadvantages. - Diğer taraftan, bazı dezavantajları var.

Both types have advantages and disadvantages. - Her iki türün avantajları ve dezavantajları var.

dezavantaj
handicap
dezavantaj
downside
dezavantaj
drawback

What are the advantages and drawbacks of this method? - Bu metodun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

dezavantaj
disadvantage, drawback, handicap
dezavantaj
deficit
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение dezavantajı в Турецкий язык Турецкий язык словарь

dezavantaj
Engelleme, zarar verme durumu
dezavantajı
Избранное