detrimentally

listen to the pronunciation of detrimentally
Английский Язык - Турецкий язык
zararlı bir şekilde
detrimental
{s} zararlı

Gerçekten, bilgisayarlar zararlıdır. - Indeed, computers are detrimental.

Tom'un stresli işi sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. - Tom's stressful job is having a detrimental effect on his health.

detrimental
{s} zarar veren, zararlı, muzır
detrimental
zarar veren
detrimental
Zarar verici, zararlı, muzır
detrimental
(sıfat) zararlı
Английский Язык - Английский Язык
In a detrimental manner
harmfully, damagingly, injuriously
detrimental
{a} causing loss, hurtful, injurious
detrimental
Causing damage or harm; injurious
Detrimental
lossful
detrimental
Something that is detrimental to something else has a harmful or damaging effect on it. foods suspected of being detrimental to health = harmful. causing harm or damage = damaging detrimental to
detrimental
{s} damaging, injurious, harmful
detrimental
Causing detriment; injurious; hurtful
detrimental
(sometimes followed by `to') causing harm or injury; "damaging to career and reputation"; "the reporter's coverage resulted in prejudicial publicity for the defendant"
detrimental
Causing damage or harm
detrimentally
Избранное