deteriorated mental functioning in elderly people

listen to the pronunciation of deteriorated mental functioning in elderly people
Английский Язык - Английский Язык
dementia senilis
deteriorated mental functioning in elderly people

  Расстановка переносов

  de·te·ri·o·ra·ted men·tal functioning in eld·er·ly peo·ple

  Турецкое произношение

  dîtîriıreytîd mentıl fʌngkşınîng în eldırli pipıl

  Произношение

  /dəˈtərēərˌātəd ˈmentəl ˈfəɴɢksʜənəɴɢ ən ˈeldərlē ˈpēpəl/ /dɪˈtɪriːɜrˌeɪtɪd ˈmɛntəl ˈfʌŋkʃənɪŋ ɪn ˈɛldɜrliː ˈpiːpəl/

  Слово дня

  cater-cornered
Избранное