detaylı

listen to the pronunciation of detaylı
Турецкий язык - Английский Язык
detailed

I'd like more detailed information. - Daha detaylı bilgi istiyorum.

I gave Tom detailed instructions on how to do that. - Tom'a işi nasıl yapacağına dair detaylı talimatlar verdim.

exacting
exhaustive
detailed, elaborate ayrıntılı
close
particular
intimate
elaborate

Tom elaborated on the point. - Tom konuyu detaylı olarak inceledi.

detay
detail

Tom didn't seem inclined to elaborate and I didn't really want to know all the details anyway. - Tom ayrıntılara girmek için eğilimli görünmüyordu ve ben zaten bütün detayları gerçekten bilmiyordum.

Tom reported his accident in detail. - Tom detaylı olarak kazayı bildirdi.

detaylı beyan
(Ticaret) detailed declaration
detay
circumstance

He described the circumstances in detail. - O koşulları detaylı olarak açıkladı.

detay
touch
detay
detail drawing
detay
technicality
detaylı olarak
in depth
kısa ve detaylı özet
compendium
detay
subtlety
detaylı olarak
in detail

He explained in detail what he had seen. - O, ne gördüğünü detaylı olarak açıkladı.

He explained the matter in detail. - Konuyu detaylı olarak açıkladı.

detay
elaboration
detay
detail ayrıntı
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение detaylı в Турецкий язык Турецкий язык словарь

detay
Ayrıntı
detaylı
Избранное