despot, dictator, autocrat

listen to the pronunciation of despot, dictator, autocrat
Английский Язык - Турецкий язык

Определение despot, dictator, autocrat в Английский Язык Турецкий язык словарь

tyrant
zorba

Eski Ahit tanrısı kana susamış, küçük ve intikamcı bir zorbadır. - The god of the Old Testament is a blood-thirsty tyrant — petty and vengeful.

tyrant
zalim

Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti. - In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle.

Bugün bir kral gibi davranan bir çocuk yarın bir zalim gibi davranır. - Today a child acting like a king, tomorrow a tyrant.

tyrant
{i} despot

Böylece despot hükümdar, krallığı fetihte başarılı oldu. - Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

tyrant
zorba hükümdar
tyrant
tiran

Biz tiranın isteğine boyun eğmeyeceğiz. - We will not bend to the will of a tyrant.

Milattan önce 508 yılında , Atina hükümdarı Kleistenes bir tiran görünümünü önlemek için sürgün kurdu. - In 508BC, the ruler of Athens, Cleisthenes established ostracism to prevent the appearance of a tyrant.

tyrant
kırıcı
tyrant
yıkıcı
tyrant
{i} zalim hükümdar

Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti. - In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle.

tyrant
cebbar
Английский Язык - Английский Язык
{i} tyrant
despot, dictator, autocrat

    Расстановка переносов

    despot, dictator, au·to·crat

    Произношение

    Слово дня

    lee
Избранное