describing an organization that deliberates

listen to the pronunciation of describing an organization that deliberates
Английский Язык - Турецкий язык

Определение describing an organization that deliberates в Английский Язык Турецкий язык словарь

deliberative
bilinçli
deliberative
ihtiyatlı
deliberative
düşünceli
deliberative
düşünüp tartışılan
deliberative
{s} tedbirli
deliberative
{s} düşünen
deliberative
{s} üzerinde düşünülmüş
Английский Язык - Английский Язык
deliberative
describing an organization that deliberates

  Расстановка переносов

  de·scrib·ing an or·ga·ni·za·tion that deliberates

  Турецкое произношение

  dîskraybîng ın ôrgınızeyşın dhıt dîlîbreyts

  Произношение

  /dəˈskrībəɴɢ ən ˌôrgənəˈzāsʜən ᴛʜət dəˈləbrāts/ /dɪˈskraɪbɪŋ ən ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən ðət dɪˈlɪbreɪts/

  Слово дня

  ideogram
Избранное