describing a fractal process that has a positive brown function

listen to the pronunciation of describing a fractal process that has a positive brown function
Английский Язык - Турецкий язык

Определение describing a fractal process that has a positive brown function в Английский Язык Турецкий язык словарь

persistent
ısrarlı

Tom ısrarlı, değil mi? - Tom is persistent, isn't he?

Ben çok ısrarlı olabilirim. - I can be very persistent.

persistent
{s} kalıcı

Tom çok kalıcı, değil mi? - Tom is very persistent, isn't he?

persistent
ısrarcı

Sabırlı ve ısrarcı ol. Bu şeyler zaman alır. - Be patient and persistent. These things take time.

persistent
inatçı

Tom çok inatçı değildi. - Tom wasn't very persistent.

Sen çok inatçısın, değil mi? - You're very persistent, aren't you?

persistent
{s} sürekli

Sen süreklisin, değil mi? - You're persistent, aren't you?

persistent
direşken
persistent
(Tıp) persistant
persistent
sürüp giden
persistent
geçmeyen
persistent
bitmek bilmeyen
persistent
süreğen
persistent
{s} devamlı, sürekli, sürüp giden
persistent
(sıfat) devamlı, sürekli, kalıcı, iz bırakan, inatçı, ısrarlı, ısrar eden
persistent
(Tıp) Devamlı mevcut olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen inatçı (geçmeyen baş ağrısı gibi)
persistent
{s} iz bırakan
persistent
(Biyoloji) persistan
persistent
(Askeri) KALICI: Açık havada bırakıldıktan sonra, on dakikadan daha uzun bir süre için etkili bir kimya harbi maddesi olarak kalabilen
Английский Язык - Английский Язык
persistent
describing a fractal process that has a positive brown function

  Расстановка переносов

  de·scrib·ing a fractal proc·ess that has a pos·i·tive Brown func·tion

  Турецкое произношение

  dîskraybîng ı fräktıl prôses dhıt hız ı päzıtîv braun fʌngkşın

  Произношение

  /dəˈskrībəɴɢ ə ˈfraktəl ˈprôˌses ᴛʜət həz ə ˈpäzətəv ˈbroun ˈfəɴɢksʜən/ /dɪˈskraɪbɪŋ ə ˈfræktəl ˈprɔːˌsɛs ðət həz ə ˈpɑːzətɪv ˈbraʊn ˈfʌŋkʃən/

  Слово дня

  gastronome
Избранное