describes a wine that has poor structure, is clumsy or is out of balance

listen to the pronunciation of describes a wine that has poor structure, is clumsy or is out of balance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение describes a wine that has poor structure, is clumsy or is out of balance в Английский Язык Турецкий язык словарь

awkward
sakar

Başlangıçta stajyerler bu şirkette sakardılar. - At first, the trainees were awkward in his company.

Fok balıkları karada sakar ve gariptir, ancak suda çok zariftir. - Seals are clumsy and awkward on land, but very graceful in the water.

awkward
beceriksiz

Tom biraz beceriksiz görünüyor. - Tom looks a little awkward.

O beceriksizce önümde eğildi. - She bent awkwardly in front of me.

awkward
(insan) anlaşılması zor
awkward
(sıfat) sakar, beceriksiz, aksi; zorluk çıkaran, garip; kullanışsız, ters
awkward
münasebetsiz
awkward
mahcup edici
awkward
kullanımı zor
awkward
dik başlı
awkward
mahçup edici
awkward
uyumsuz
awkward
utandırıcı
awkward
uygunsuz

Kız uygunsuz bir selamlama yaptı. - The girl made an awkward bow.

Onlar uygunsuz bir zamanda geldiler. - They arrived at an awkward time.

awkward
awkwardness beceriksizlik
awkward
{s} ters
awkward
kullanışsız/uygunsuz
awkward
awkwardly acemicesine
awkward
idaresi güç
awkward
{s} kullanılması zor
Английский Язык - Английский Язык
awkward
describes a wine that has poor structure, is clumsy or is out of balance

    Расстановка переносов

    describes a wine that has poor structure, I·s clum·sy or I·s out of Bal·ance

    Произношение

    Слово дня

    flux
Избранное