depresyon

listen to the pronunciation of depresyon
Турецкий язык - Английский Язык
depression

Mary is showing signs of severe depression. - Mary şiddetli depresyon belirtileri gösteriyor.

Poor personal hygiene can be a sign of depression. - Öz bakımda eksiklik bir depresyon belirtisi olabilir.

dismalness
dejectedness
underpressure
psych. depression
down
depression çöküntü
depresyon
depresyon endeksi
(Tıp) depression ındex
depresyon hali
saturninity
mevsime bağlı depresyon
(Psikoloji, Ruhbilim) Seasonal depression, seasonal affective disorder
mevsimsel depresyon
(Psikoloji, Ruhbilim) Seasonal depression, seasonal affective disorder
beck depresyon Endeksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) beck depression Index
heyecanlı depresyon
(Pisikoloji, Ruhbilim) agitated depression
manik depresyon
manic depression
nevrotik depresyon
(Pisikoloji, Ruhbilim) neurotic depression
tepkisel depresyon
(Pisikoloji, Ruhbilim) reactive depression
tepkisel olmayan depresyon
(Pisikoloji, Ruhbilim) nonreactive depression
zihinsel depresyon
weltschmerz
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Fr. Maddi veya manevi çöküntü. İç sıkıntısı
Alçak basınç alanı
Yeryüzünde meydana gelmiş çukur alan
Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik
Ruhsal çöküntü
manik depresyon
(Tıp, İlaç) Bipolar bozukluk veya iki üçlü duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-İV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur
mevsimsel depresyon
(Psikoloji, Ruhbilim) Sonbahar sonlarında ve kışın ışık azlığından ortaya çıktığı düşünülen duygusal depresyon rahatsızlığı
Английский Язык - Турецкий язык
depresyon
duygusal çöküntü
depresyon
Избранное