deposits near the top of a geological succession

listen to the pronunciation of deposits near the top of a geological succession
Английский Язык - Турецкий язык

Определение deposits near the top of a geological succession в Английский Язык Турецкий язык словарь

head
{i} baş

O, baş ağrısından acı çekiyor. - He is suffering from a headache.

Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır. - Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council.

head
{i} konu başlığı
head
menba
head
başlık

Tom genellikle sadece başlıkları okur. - Tom usually only reads the headlines.

Herkes bu sabahki haber başlıklarından memnundu. - Everyone was delighted by this morning's headlines.

head
başkanlığını yapmak
head
{f} başı çek
head
buhar basıncı
head
genel başkan
head
kafa,v.başı çek: n.baş
head
{i} köpük
head
{f} başı çekmek
head
{i} şef, baş, başkan: the head of the math department matematik bölümü başkanı
head
{f} (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim?
head
{f} olgunlaşmak
head
{s} baş ile ilgili
head
bir

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

head
{s} baştaki
head
{i} pınar başı
head
{f} -in
head
{f} başında olmak
Английский Язык - Английский Язык
head
deposits near the top of a geological succession

  Расстановка переносов

  deposits near the top of a ge·o·lo·gi·cal suc·ces·sion

  Турецкое произношение

  dıpäzîts nîr dhi tôp ıv ı ciıläcîkıl sıkseşın

  Произношение

  /dəˈpäzəts ˈnər ᴛʜē ˈtôp əv ə ˌʤēəˈläʤəkəl səkˈsesʜən/ /dəˈpɑːzɪts ˈnɪr ðiː ˈtɔːp əv ə ˌʤiːəˈlɑːʤɪkəl səkˈsɛʃən/

  Слово дня

  pogonip
Избранное