departing from the normal in e

listen to the pronunciation of departing from the normal in e
Английский Язык - Турецкий язык

Определение departing from the normal in e в Английский Язык Турецкий язык словарь

abnormal
{s} anormal

Çok yemek anormaldir. - It is abnormal to eat so much.

40'lı yaslarda çocuk sahibi olmanın anormal bir tarafı yok. - There is nothing abnormal in having a child around forty.

abnormal
aşırı

Onun burnu aşırı derecede büyük. - Her nose is abnormally large.

abnormal
acayip
abnormal
sapkın
abnormal
düzgüsüz
abnormal
fahiş
abnormal
ölçüsüz
abnormal
normalden sapan
abnormal
uygun olmayan
abnormal
sapan
abnormal
düzensizlik
abnormal
gayrinormal
abnormal
(Tıp) Gayritabiî
abnormal
olağanüstü
abnormal
(Tıp) Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz
abnormal
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
abnormal
(Tıp) Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon
abnormal
{s} olağandışı
Английский Язык - Английский Язык
abnormal
departing from the normal in e

  Расстановка переносов

  departing from the nor·mal in e

  Турецкое произношение

  dîpärtîng fırm dhi nôrmıl în i

  Произношение

  /dəˈpärtəɴɢ fərm ᴛʜē ˈnôrməl ən ˈē/ /dɪˈpɑːrtɪŋ fɜrm ðiː ˈnɔːrməl ɪn ˈiː/

  Слово дня

  anchorite
Избранное