deniz piyade teşkilatı emniyet bilgi sistemi

listen to the pronunciation of deniz piyade teşkilatı emniyet bilgi sistemi
Турецкий язык - Английский Язык
(Askeri) Marine safety information system
deniz piyade teşkilatı emniyet bilgi sistemi

    Расстановка переносов

    de·niz pi·ya·de teş·ki·la·tı em·ni·yet bil·gi sis·te·mi
Избранное