denial of what is asked

listen to the pronunciation of denial of what is asked
Английский Язык - Турецкий язык

Определение denial of what is asked в Английский Язык Турецкий язык словарь

refusal
{i} reddetme

Yardım etmeyi reddetmen işleri karıştırdı. - Your refusal to help complicated matters.

Bu soruları cevaplamayı reddetmeniz hakkındaki hukuki dayanak nedir? - What's the legal basis of your refusal to answer these questions?

refusal
geri çevirme
refusal
ret
refusal
(Ticaret) önalım hakkı
refusal
(Ticaret) şufa hakkı
refusal
seçme hakkı
refusal
reddetme hakkı
refusal
kabul etmeme
refusal
{i} red

Yardım etmeyi reddetmen işleri karıştırdı. - Your refusal to help complicated matters.

Tom'un reddetmesine senin şaşırdığın kadar şaşırdım. - I was as surprised by Tom's refusal as you were.

refusal
{i} ilk seçme hakkı
refusal
{i} rüçhan hakkı
refusal
{i} inkâr
refusal
{i} olumsuz cevap
refusal
ret cevabı
refusal
{i} kabul etmeme veya reddetme hakkı
refusal
{i} ayrıcalık
refusal
kabul etmeyiş veya olunmayış
Английский Язык - Английский Язык
refusal
denial of what is asked

  Расстановка переносов

  de·ni·al of what I·s asked

  Турецкое произношение

  dînayıl ıv hwʌt îz äskt

  Произношение

  /dəˈnīəl əv ˈhwət əz ˈaskt/ /dɪˈnaɪəl əv ˈhwʌt ɪz ˈæskt/

  Слово дня

  psithurism
Избранное