deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan bilgi, transandantal

listen to the pronunciation of deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan bilgi, transandantal
Турецкий язык - Турецкий язык
deneyüstü
deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan bilgi, transandantal

    Расстановка переносов

    de·ney·le ka·za·nıl·ma·sı imk·ânsız, a·kıl·la il·gi·li o·lan bil·gi, tran·san·dan·tal

    Слово дня

    maquillage
Избранное