demetler

listen to the pronunciation of demetler
Турецкий язык - Английский Язык
sheaves
demet
{i} bundle

Tom is a bundle of nerves. - Tom bir sinir demeti.

He tied the twigs into bundles. - O demetlerin içine ince dallar bağladı.

demet
{i} bunch

Tom came into the room, carrying a bunch of flowers. - Tom odaya girdi, bir demet çiçek taşıyordu.

Tom brought a bunch of roses for Mary for International Women's Day, but she found it inappropriate. - Tom Uluslararası Kadınlar Günü için Mary'ye bir demet gül getirdi, ama o bunu yersiz buldu.

Demet
(isim) Bouquet

What kind of bouquet would you like? I would like a bunch of roses! - Ne tür bir buket istersiniz? Ben bir demet gül istiyorum!

demet
sheaf
demet
(Nükleer Bilimler) assembly
demet
{i} hand

If a guy has got a bunch of flowers in his hand, it means that he is going to practise not botany, but anatomy. - Bir erkeğin elinde bir demet çiçek varsa, bu onun botanik çalışmayacağı, fakat anatomi çalışacağı anlamına gelir.

demet
(Tıp) division
demet
(Tıp) tract
demet
beam

The witch cast a spell and a beam of light shot out of her wand. - Cadı bir büyü yaptı ve asasından dışarı bir ışık demeti fırladı.

A beam of sunlight came through the clouds. - Bulutların arasından güneş ışığı demeti geldi.

demet
(Meteoroloji) floccus
demet
wisp
demet
bob
demet
javelle
demet
cluster
demet
wad
demet
stack
demet
raceme
demet
faggot
demet
burdle
demet
collation
demet
tuple
demet
{i} truss
demet
sheaf (of grain)
demet
bunch, bouquet (of flowers)
demet
{i} fascicule
demet
{i} tuft
demet
{i} fascicle
demet
corymb
demet
{i} shock
demet
bunch (of greens)
demet
phys. bundle (of rays)
demet
bunch, bouquet; bundle, cluster; beam; sheaf
demet
(Botanik) vascular bundle
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение demetler в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Demet
loda
demet
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
demet
Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon
demet
Bitki veya çiçek bağlamı: "Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki, bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı."- Y. K. Karaosmanoğlu. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon
demet
Bitki veya çiçek bağlamı
demet
Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu
demet
Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu
demetler
Избранное