delusion; illusion; trick

listen to the pronunciation of delusion; illusion; trick
Английский Язык - Турецкий язык

Определение delusion; illusion; trick в Английский Язык Турецкий язык словарь

prestige
{i} prestij

Tom'un prestiji de erozyona uğruyor. - Tom's prestige is also being eroded.

Kantonca, Yue grubunun prestij lehçesidir. - Cantonese is the prestige dialect of the Yue group.

prestige
{i} saygınlık
prestige
tesir
prestige
prestigiousprestijli
prestige
tanınan
prestige
{i} itibar

Zarar görmüş itibarını tamir etmeye çalıştım. - I tried to repair his damaged prestige.

prestige
{i} nüfuz
prestige
{i} ün
prestige
(Askeri) PRESTİJ, ŞÖHRET, NÜFUZ
Английский Язык - Английский Язык
prestige
delusion; illusion; trick
Избранное