delege atayan kişi, delege olarak yetkilendiren kişi

listen to the pronunciation of delege atayan kişi, delege olarak yetkilendiren kişi
Турецкий язык - Английский Язык
delegator
delege atayan kişi, delege olarak yetkilendiren kişi

    Расстановка переносов

    de·le·ge a·ta·yan ki·şi, de·le·ge o·la·rak yet·ki·len·di·ren ki·şi

    Произношение

    Слово дня

    taxis
Избранное