dejected; sad; disappointed

listen to the pronunciation of dejected; sad; disappointed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение dejected; sad; disappointed в Английский Язык Турецкий язык словарь

crestfallen
kırgın
crestfallen
üzgün
crestfallen
yılgın
crestfallen
mutsuz
crestfallen
{s} başı önüne eğilmiş
crestfallen
{s} yılgın, süngüsü düşük
crestfallen
{s} düş kırıklığına uğramış
Английский Язык - Английский Язык
{s} crestfallen
dejected; sad; disappointed
Избранное