dejected, low, spiritless, cowed

listen to the pronunciation of dejected, low, spiritless, cowed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение dejected, low, spiritless, cowed в Английский Язык Турецкий язык словарь

crestfallen
kırgın
crestfallen
üzgün
crestfallen
yılgın
crestfallen
mutsuz
crestfallen
{s} başı önüne eğilmiş
crestfallen
{s} yılgın, süngüsü düşük
crestfallen
{s} düş kırıklığına uğramış
Английский Язык - Английский Язык
{a} crestfallen
dejected, low, spiritless, cowed
Избранное