deficiency disease gıda eksikliğinden ileri gelen hastalık

listen to the pronunciation of deficiency disease gıda eksikliğinden ileri gelen hastalık
Турецкий язык - Английский Язык
deficiency
deficiency disease gıda eksikliğinden ileri gelen hastalık

    Расстановка переносов

    de·fi·ci·enc·y di·se·a·se gı·da ek·sik·li·ğin·den i·le·ri ge·len has·ta·lık

    Произношение

    Слово дня

    taxis
Избранное