deem something significant

listen to the pronunciation of deem something significant
Английский Язык - Турецкий язык
önemli bulmak
önemli saymak
önemli görmek
deem something significant

  Расстановка переносов

  deem some·thing sig·ni·fi·cant

  Турецкое произношение

  dim sʌmthîng sıgnîfîkınt

  Произношение

  /ˈdēm ˈsəmᴛʜəɴɢ səgˈnəfəkənt/ /ˈdiːm ˈsʌmθɪŋ səɡˈnɪfɪkənt/

  Слово дня

  rara avis
Избранное