decrease in size or wasting away of a body part or tissue

listen to the pronunciation of decrease in size or wasting away of a body part or tissue
Английский Язык - Турецкий язык

Определение decrease in size or wasting away of a body part or tissue в Английский Язык Турецкий язык словарь

atrophy
{i} atrofi
atrophy
{f} körelmek
atrophy
gıdasızlıktan zayıflama
atrophy
(Diş Hekimliği) fizyolojik veya patolojik olarak, bir organın hücrelerinin hacminin veya sayısının azalması sonucu küçülmesi
atrophy
atrofi körelme
atrophy
(Tıp) Organların lokal veya genel beslenme bozuklukları, iltihap prosesleri veya çalışmaması sonucu erimeleri, atrofi
atrophy
zayıfla/zayıflat
atrophy
zayıflama
atrophy
körelim
atrophy
{f} köreltmek
atrophy
{i} körelme
atrophy
{f} dumura uğramak
atrophy
{i} dumur, körelme
atrophy
(isim) atrofi, körelme, dumur
atrophy
bedenin zayıflayıp kuruması
atrophy
{f} dumura uğratmak
Английский Язык - Английский Язык
atrophy
decrease in size or wasting away of a body part or tissue

  Расстановка переносов

  de·crease in size or wast·ing a·way of a bo·dy part or tis·sue

  Турецкое произношение

  dîkris în sayz ır weystîng ıwey ıv ı bädi pärt ır tîşu

  Произношение

  /dəˈkrēs ən ˈsīz ər ˈwāstəɴɢ əˈwā əv ə ˈbädē ˈpärt ər ˈtəsʜo͞o/ /dɪˈkriːs ɪn ˈsaɪz ɜr ˈweɪstɪŋ əˈweɪ əv ə ˈbɑːdiː ˈpɑːrt ɜr ˈtɪʃuː/

  Слово дня

  arborescent
Избранное