declaration of conformance

listen to the pronunciation of declaration of conformance
Английский Язык - Турецкий язык
uygunluk bildirimi
declaration of conformance

  Расстановка переносов

  dec·la·ra·tion of con·form·ance

  Турецкое произношение

  deklıreyşın ıv kınfôrmıns

  Произношение

  /ˌdeklərˈāsʜən əv kənˈfôrməns/ /ˌdɛklɜrˈeɪʃən əv kənˈfɔːrməns/

  Слово дня

  caustic
Избранное