deaden (a sound or noise), especially by wrapping

listen to the pronunciation of deaden (a sound or noise), especially by wrapping
Английский Язык - Турецкий язык

Определение deaden (a sound or noise), especially by wrapping в Английский Язык Турецкий язык словарь

damp
{i} nem

Tozu silmek için nemli bir bez kullandı. - She used a damp rag to wipe off the dust.

Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz. - If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun.

damp
(Havacılık) sönümlemek
damp
bastırmak
damp
hafifçe ıslatmak
damp
{i} indirim
damp
rutubetli
damp
rutubet
damp
küllemek
damp
boğmak
damp
{s} nemli

Soğuk ve nemli günler sağlığın için kötüdür. - Cold, damp days are bad for your health.

Nemli bir bezle pencereyi temizle. - Clean the window with a damp cloth.

damp
{f} sindirmek
damp
nemli,v.indirim yap: n.indirim
damp
{i} su buharı
damp
{f} köreltmek
damp
{s} ıslak

O ıslak havluyu çantaya koyma. - Don't put that damp towel into the bag.

damp
{f} söndürmek
damp
{f} hararetini azaltmak
damp
{i} aksatma
Английский Язык - Английский Язык
muffle
dull
damp
tone down
mute
dampen
deaden (a sound or noise), especially by wrapping
Избранное