dayanılır

listen to the pronunciation of dayanılır
Турецкий язык - Английский Язык
tolerable
bearable
(Ticaret) sustainable
sufferable
dayan
hang on
dayan
keep it up
dayan
hinge on
dayan
rest on
dayan
hold fast

Hold fast to this tree. - Bu ağaca sıkı dayanın.

dayan
held fast
dayan
base upon
dayan
{f} enduring

There are various ways of enduring the pain. - Acıya dayanmanın birçok çeşit yolu var.

dayan
base on
dayan
hinge upon
dayan
endure

This bridge will not endure long. - Bu köprü uzun süre dayanamaz.

Can she endure a long trip? - O, uzun bir yolculuğa dayanabilir mi?

dayan
{f} abutting
dayan
{f} base

His ideas are based on his experience. - Onun fikirleri onun deneyimine dayanmaktadır.

Comedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents. - Komedyenler şakalarını şiddetli ölüm ya da ciddi kazalar gibi trajik durumlara dayandırırlar.

dayan
withstand

My house is designed to withstand an earthquake. - Evim depreme dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

dayan
withstood
dayan
bear up
Английский Язык - Английский Язык

Определение dayanılır в Английский Язык Английский Язык словарь

Dayan
{i} family name; Moshe Dayan (1915-1981), fourth General Chief of Staff of the Israeli military, former member of the Knesset, one of the founders of former political parties, former Defense Minister and Foreign Minister
dayan
Israeli general and statesman (1915-1981)
dayan
{i} title of a judge of a Jewish religious court
dayanılır
Избранное