dayalı

listen to the pronunciation of dayalı
Турецкий язык - Английский Язык
against

Tom's cat snuggled against his leg. - Tom'un kedisi bacağına dayalı kıvrılıp yatmıştı.

based on, based upon
bottomed on
propped against, leaning on/against
leaning against; propped up; based on
based on

The play was based on a true story. - Oyun gerçek bir hikayeye dayalıdır.

The story is based on fact. - Hikaye gerçeğe dayalıdır.

(Bilgisayar) justified
lean
reliant
based

Your argument is not based in fact. - Görüşün gerçeğe dayalı değil.

Your argument is not based in reality. - Görüşün gerçeğe dayalı değil.

based to
rests upon
dayalı döşeli
completely furnished
dayalı döşeli
furnished
dayalı döşeli completely furnished
(house)
dayalı döşeli oda
furnished room
Ulusal Olaya-Dayalı Raporlama Sistemi
(Askeri) National Incident-Based Reporting System
adrese dayalı nüfus sayımı
address based census
bilime dayalı stok görevi
(Askeri) science-based stockpile stewardship
bireysel hesaplara dayalı
(Sigorta,Ticaret) based on individual accounts
devamlı iyeliğe dayalı mülkiyet hakkı
udal
dine dayalı yönetim
(Politika, Siyaset) theocracy
direktife dayalı uyum programı
(Hukuk) directive-specific program
ekonomisi meyve ihracatına dayalı küçük ülke
banana republic
ezbere dayalı
based on memorization
ezbere dayalı öğrenme
rote learning
gerçeklere dayalı
factual
güçlü kanıtlara dayalı
testatum
kabiliyete dayalı harp malzemesi ihtiyacı
(Askeri) capabilities-based munitions requirements
maliyete dayalı yöntem
(Ticaret) cost oriented method
savunma bakanlığı olaya dayalı raporlama sistemi
(Askeri) defense incident-based reporting system
sağlam bir temele dayalı
well grounded
serial müziğe dayalı
(Muzik) dodecaphonic
sezgi dayalı tahmin
guesstimate
sezgiye dayalı tahmin
guesstimate
sezgiye dayalı tahminde bulunmak
guesstimate
yaşa dayalı ölüm
(Denizbilim) age specific mortality
Турецкий язык - Турецкий язык
Dayanmış olan. İlgili, dair, müstenit, mebni: "Kanun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz."- Anayasa
İlgili, dair, müstenit, mebni
Dayanmış olan
dayalı döşeli
Döşemesi ve eşyası eksiksiz
deneye dayalı
Bir kurama değil de yalnızca gözleme dayalı, ampirik
dayalı
Избранное