dandik

listen to the pronunciation of dandik
Турецкий язык - Английский Язык
dud
bad, lousy, phoney
lousy

Tom is a lousy dancer. - Tom dandik bir dansçı.

phoney
cheesy
Турецкий язык - Турецкий язык
Düzmece
Düşük nitelikli, kötü anlamında argo sözcü
Düşük nitelikli
dandik
Избранное