danışman

listen to the pronunciation of danışman
Турецкий язык - Английский Язык
consultant

I'd like to hire you as a consultant. - Seni bir danışman olarak çalıştırmak istiyorum.

Tom Jackson is one of the world's highest-priced tax consultants. - Tom Jackson dünyanın en yüksek fiyatlı vergi danışmanları biridir.

advisor

The company engaged him as an advisor. - Şirket onu bir danışman olarak işe aldı.

Tom is meeting with economic advisors. - Tom ekonomik danışmanlarla toplantı yapıyor.

adviser

His most important adviser was Henry Kissinger. - Onun en önemli danışmanı Henry Kissinger'di.

Maths was Tom's weakest subject at school, but this didn't stop him getting a job as a financial adviser. - Matematik Tom'un okuldaki en zayıf dersiydi ama bu onun finansal danışman olmasını engelleyemedi.

counselor

Tom and Mary have decided to go to a marriage counselor. - Tom ve Mary bir evlilik danışmanına gitmeye karar verdiler.

I don't need a counselor. - Bir danışmana ihtiyacım yok.

counsellor

Fear is a bad counsellor. - Korku kötü bir danışmandır.

(üniv.) supervisor
mentor

Tom was Mary's mentor. - Tom Mary'nin danışmanıydı.

Tom became Mary's mentor. - Tom, Mary'nin danışmanı oldu.

consultant, adviser
guidance conselor
counsel

Tom and Mary have decided to go to marriage counseling. - Tom ve Mary evlilik danışmanlığına gitmeye karar verdi.

I don't need any counseling. - Herhangi bir danışmanlığa ihtiyacım yok.

guide
counsellor, counselor, consultant, adviser, advisor, mentor; (üniversitede) supervisor
consulting
consigliere
supervisor

I need to call my supervisor. - Danışmanımı aramalıyım.

Can I speak to your supervisor? - Danışmanınla konuşabilir miyim?

(Ticaret) functional leader
consult

Tom is a tax consultant. - Tom bir vergi danışmanı.

You should have consulted your lawyer. - Avukatına danışman gerekirdi.

danışman grubu
brain trust
danışman grubu
brains trust
danışman grubu üyesi
brain truster
danışman gruplar
(Hukuk) advisory groups
danışman mühendis
consulting engineer
danışman yönetici
(Ticaret) staff manager
danışman öğretmen
adviser
danışman öğretmen
advisor
hukuki danışman
(Ticaret) lawyer
tıbbi danışman
medical advisor
finansal danışman
Financial advisor

He is the best financial advisor of North Marmara Region.

Komuta, Kontrol Ve Muhabere Danışman Grubu
(Askeri) Command, Control, and Communications Advisory Group
ayrıcalıklı danışman grubu
inner circle
danışmanlar
think tank
danışmanlar
group of experts that enters to debate a certain topic
emekli devlet adamı danışman
elder statesman
güvenlik yardımı; seçici özellik (Küresel Konumlama Sistemi (GPS)); baş danışman
(Askeri) security assistance; selective availability (GPS); senior adviser; situational awareness; staging area; stand-alone switch
lider kuruluş; hukuki danışman; hat yükselticisi; çevrim anahtarı üreteç (LKG) a
(Askeri) lead agent; legal adviser; line amplifier; loop key generator (LKG) adapter
politik danışman
policy adviser
siyasi danışman
(Askeri) political advisor
Турецкий язык - Турецкий язык
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
müşavir
danışman
Избранное