damgalamak

listen to the pronunciation of damgalamak
Турецкий язык - Английский Язык
to cancel (a stamp)
stamp
to brand (an animal)
brand
to brand (someone) a ..., label (someone) a
print
to stamp (with a seal, stamp, etc.)
stigmatize
incuse
print on
seal
to stamp, to mark, to seal, to print; to brand; to stigmatize, to brand
mark
impress
(pul) cancel
(posta) postmark
stigmatise
imprint
frank
damgalama
{i} branding
(mektup) damgalamak
frank
damgalama
(Mekanik,Teknik) coining
damgala
{f} stamp

I'm not stamping their postcards. - Onların kartpostallarını damgalamıyorum.

damgala
{f} brand

On large farms, cattle are usually marked with brands. - Büyük çiftliklerde sığırlar genellikle damgalarla işaretlenirler.

Tom branded the calf. - Tom buzağıyı damgaladı.

damgala
{f} stamped
damgala
{f} stamping

I'm not stamping their postcards. - Onların kartpostallarını damgalamıyorum.

damgala
stigmatize
damgalama
sealing
damgalama
{i} stamping
damgalama
stigmatization
damgala
branding
damgala
frank
damgala
postmark

Dan's letter was postmarked London. - Dan'in mektubu Londra'dan damgalanmıştı.

damgala
hallmark
damgalama
branding (someone) a ..., labeling (someone) a
damgalama
{i} incuse
damgalama
stamp
damgalama
branding (an animal)
damgalama
canceling (a stamp)
damgalama
stamping (with a seal, stamp, etc.)
mektubu ücretsiz gitmesi için damgalamak
frank
para damgalamak
incuse
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir şeyin üzerine damga ile işaret yapmak, damga vurmak
Bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek
Birine yüz kızartıcı bir suç yüklemek
damgalama
Damgalamak işi
damgalamak
Избранное