daire

listen to the pronunciation of daire
Турецкий язык - Английский Язык
{i} department

We all know what we owe to our country. The tax department lets us know. - Ülkemize ne borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Vergi dairesi bize bildirir.

The head of our department is a man named Tom Jackson. - Bizim dairenin başkanı Tom Jackson adında bir adam.

{i} apartment

I'm busy looking for an apartment. - Ben bir daire aramakla meşgulüm.

What happened? There's water in the whole apartment. - Ne oldu? Tüm apartman dairesinde su var.

round

I'd like to buy everyone a round. - Herkese bir daire almak istiyorum.

board
rooms

Our flat has five rooms. - Bizim dairemizin beş tane odası var.

There are three rooms in the apartment? - Dairede üç oda var mı?

pad
cycle
(Bilgisayar) rounds
circ
(Tıp) circulus
(Matematik) closed disc
(Argo) unit
(Matematik) circular region
(Turizm) suit
circle

Please circle the right answer. - Lütfen doğru cevabı daire içine alın.

Some important geometric shapes are the triangle, the square, the rectangle, the circle, the parallelogram and the trapezium. - Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelkenar ve ikizkenar yamuktur.

(Geometri) circle
circle; department, office, bureau; flat, apartment, dwelling; limit, range
(Hukuk) (mahkeme) chamber
range, limits (of a discussion)
room, section
disc

Sami's decapitated body was discovered inside Layla's apartment. - Sami'nin kafası kesilmiş cesedi Leyla'nın dairesinde keşfedildi.

Sami discovered Layla's body in her apartment. - Sami, Leyla'nın cesedini Leyla'nın dairesinde buldu.

tambourine
verge
apartment, flat
department, section (of an administrative office)
(Hukuk) agency, office
hoop
bureau

The weather bureau says it will rain tonight. - Metoroloji dairesi bu gece yağmur yağacağını söylüyor.

apartments
ring
compartment
welfare office
circle round
{i} circuit
orb
division
{i} chamber
daire şeklinde
round
daire başkanlığı
head of department
daire başkanlığı
department of
daire başkanı
(Ticaret) department head
daire başkanı
(Askeri) head of department
daire dilimi
segment
daire içine almak
circle
daire içine almak
encircle
daire kesitli
circular cross-section
daire parçası
segment
daire testere
cold saw
daire çevresi
girth
daire çevresi
radius
daire çizen yol
circus
daire çizmek
draw a circle
daire çizmek
rotate
daire başkanlığı
Head of department, section
daire biçiminde
circular
daire biçiminde oda
rotunda
daire biçimli pencere
circular window
daire bıçkısı
circular saw
daire dilimi
sector
daire diyagramı
circle diagram
daire dişli çekici demiri
circle drawbar
daire eğrili kanat profili
(Havacılık) circular arc aerofoil
daire içine alma
circumscription
daire içine almak
ring
daire içine alınan sayılar
(Bilgisayar) circled numbers
daire işaretleme
circle marking
daire kemer
bull's eye arch
daire kemer
circular arch
daire kesitli tel
circular section wire
daire kesitli yanma odası
(Havacılık) annular comustion chamber
daire kesmesi
geom . sector of a circle
daire kesmesi
segment
daire kumanda
(Bilgisayar) cyclic control
daire merkezi
centre of circumference
daire modülü
apartment module
daire oluşturup yapılan dans
roundelay
daire parçası
segment of a circle
daire parçası
geom . segment of a circle
daire rüzgar ayarı
(Bilgisayar) cyclic trim
daire testere
circular saw
daire testere makinesi
circular electric saw
daire testi
circle test
daire yayı
arc of circle
daire yayı
geom . arc of a circle
daire çemberine ait
(Geometri) circumferential
daire çevre uzunluğu
circumference
daire çevresi
geom . circle, line describing a circle
daire çevresi
circumference
daire çevresi
girt
daire çevresi
circuit
daire çizerek
circumferentially
daire şeklinde imzalanan dilekçe
robin
daire şeklinde imzalanan dilekçe
round robin
daire şeklinde oyun
ring around rosy
daire şeklinde yayılan dalga
ripple
daire şeklinde çizelge
pie chart
birim daire
(Matematik) unit disk
dolu daire
(Bilgisayar) filled circle
etrafına daire çizmek
circumscribe
etrafına daire çizmek
circle
resmi daire
government agency
birim daire
unit disc
daireler
Apartments
daireler
in circles
daireler
circles

Red circles on the map mark schools. - Harita üzerindeki kırmızı daireler okulları gösterir.

fasid daire
fasid Apartments
imar daire başkanlığı
directorate of construction affairs
uçan daire
Unidentified flying object (UFO)
uçan daire
Unidentified Flying Object; UFO
Antarktik daire
Antarctic Circle
Arktik daire
Arctic Circle
Harekat Ve Planlar Daire Başkan Yardımcısı Bürosu (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) Office of the Deputy Chief of Staff for Operations and Plans (Army)
Lojistik Daire Başkan Yardımcısı Bürosu (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) Office of the Deputy Chief of Staff for Logistics (Army)
Personel Daire Başkan Yardımcısı Bürosu (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) Office of the Deputy Chief of Staff for Personnel (Army)
Savunma Ataşe Ofisi; Savunma Ataşe Subayı; bakanlık/daire/teşkilat
(Askeri) Defense Attaché Office; defense attaché officer; department/agency/organization
Ulusal Güvenlik Daire / Büro Başkanı
(Askeri) Chief, National Guard Bureau
askerlik daire başkanlığı
(Askeri) army recruiting office
birinci derecede sorumlu daire
(Askeri) office of primary responsibility
büyük daire
(Hukuk) grand chamber
dubleks daire
duplex
dubleks daire
duplex apartment
fasit daire
vicious circle
idari daire
(Ticaret) administrative department
istek yapan daire
(Askeri) requiring department
kat mülkiyetli daire
condo
kiralık daire arıyorum
I want to find an apartment for rent
kritik daire
critical circle
küçük daire
circlet
küçük daire testeresi
burr
merkez daire başkanı (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) adjutant general (Army)
mobilyalı bir daire tercih ederim
I would prefer a furnished apartment
mobilyalı daire
furnished flat
müstakil daire
self contained flat
paralel daire
parallel, parallel of latitude
stüdyo daire
bed sittingroom
stüdyo daire
bed sitter
stüdyo daire
studio

Tom lives in a tiny studio. - Tom küçük bir stüdyo dairede yaşıyor.

tek odalı daire
flatlet
uçan daire
flying saucer
uçan daire
unidentified flying object
yarım daire
hemicycle, semicircle
yarım daire
semicircle

The teacher asked the students to draw their desks together into a semicircle. - Öğretmen öğrencilerin hep birlikte masalarını yarım daire şeklinde düzenlemelerini istedi.

The teacher asked the students to place their chairs in a semicircle. - Öğretmen öğrencilerin sandalyelerini yarım daire şeklinde yerleştirmelerini istedi.

yarım daire
math . half circle, semicircle
çeyrek daire
quad
çeyrek daire
quarter circle
ıki odalı bir daire kiralamak istiyorum
I'd like to rent a two bedroom apartment
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası
Saz takımında usul vurmaya yarayan tef
Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm
Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat
Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü
Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat: "Bu koskoca binanın, pasajın arka tarafında bir kısım daireleri ayrıca kiraya verilmiş."- H. F. Ozansoy
Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı
Belli sınır, ölçü
Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm: "Yemeği, selamlık dairesinin üst katındaki yemek salonunda yediler."- M. Ş. Esendal
Zilli tef
Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı: "Eskiden hem bir dairede beraber bulunmuşlar, hem de silah arkadaşlığı etmişlerdi."- R. H. Karay
kat
mak
teğre
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Hezimet ve musibet. Beliye-i muhita
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Büro, büyük ev, konak
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Ev veya apartman katı
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Yazıhane
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Mat: Merkezden aynı uzaklıktaki noktaların çevirdiği düzlük parçası
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Dönüp dolaşıp meydana gelen hâdise ve inkılâb
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Resmi hükümet makamlarından her biri
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Bir manevi te'sirin hükmü geçtiği mahal
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Çember, düz yuvarlak şekil
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Büyük bir idare adamının makamı
DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Sınır içi
daire kesmesi
Bir dairenin iki yarı çapı ile aralarındaki yayın çevrelediği alan
daire parçası
Bir dairenin bir kirişi ile o kirişin yayı arasında kalan parçası
Daireler
(Hukuk) DEVAİR
FASİT DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Bak: Fâsid daire
FÂSİD DAİRE
(Osmanlı Dönemi) Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir
daireler
(Osmanlı Dönemi) devâir
dubleks daire
Bir apartmanda kendi iç merdiveni ile bağlanan iki ayrı kattan oluşan tek daire
fasit daire
Kısır döngü
uçan daire
Ne olduğu, nereden geldiği bilinmeyen, başka gezegenlerden uçup gelerek dünyamızda görüldüğü sanılan, yassı yuvarlak biçimde uçan araç
yarım daire
Bir dairenin bir yarım çember ve bir çapla sınırlanan yarısı
yarım daire kanalları
İç kulakta bulunan halka biçimindeki üç kanal
daire
Избранное