daha önce elde edilmemiş olan, sonucu aşan yeni sonuç

listen to the pronunciation of daha önce elde edilmemiş olan, sonucu aşan yeni sonuç
Турецкий язык - Турецкий язык
rekor
daha önce elde edilmemiş olan, sonucu aşan yeni sonuç

    Расстановка переносов

    da·ha ön·ce el·de e·dil·me·miş o·lan, so·nu·cu a·şan ye·ni so·nuç

    Произношение

    Слово дня

    feuilleton
Избранное