dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda

listen to the pronunciation of dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
Турецкий язык - Турецкий язык
görünürde
dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda

    Расстановка переносов

    dış·tan ba·kın·ca, gö·rü·nü·şe gö·re, or·ta·da, mey·dan·da

    Слово дня

    nuptial
Избранное