düşürülmüş

listen to the pronunciation of düşürülmüş
Турецкий язык - Английский Язык
depressed
diminished
düşür
(Bilgisayar) drop

Tom dropped his pencil. - Tom kalemini düşürdü.

Jim dropped his pen and bent to pick it up. - Jim kalemini düşürdü ve onu almak için eğildi.

düşür
sent down
düşür
bring down

We must try to bring down costs. - Maliyetleri düşürmeye çalışmalıyız.

düşür
brought down

The good harvest brought down the price of rice. - İyi hasat pirinç fiyatını düşürdü.

The demand was brought down by increases in imports. - İthalattaki artışla talep aşağı düşürüldü.

düşür
send down
düşür
plunk down
düşür
let fall
düşür
{f} lower

The government lowered taxes for lower-income families. - Hükümet düşük gelirli aileler için vergileri düşürdü.

The multinational corporation lowered the price of several products. - Çok uluslu ticaret şirketleri çok sayıda ürünün fiyatını düşürdü.

düşür
downgrade
düşür
bring#down
iktidardan düşmüş veya düşürülmüş
have fallen from power, or reduced
değeri düşürülmüş
debased
düşür
plunkdown
düşür
unhorse
düşür
broughtdown
düşür
abort
düşür
sentdown
düşür
bringdown
düşür
senddown
düşürülmüş
Избранное