düşünmeden

listen to the pronunciation of düşünmeden
Турецкий язык - Английский Язык
without thinking

She acted without thinking. - Düşünmeden hareket etti.

I never see her without thinking of her mother. - Onu annesini düşünmeden asla görmem.

recklessly
lightly

Don't behave lightly. - Düşünmeden hareket etme.

rashly
unintentionally
out of hand

I told him about my ideas but he dismissed them out of hand. - Ben fikirlerimi anlattım fakat o düşünmeden reddetti.

without thought
without thinking, without thought of, impulsively
impulsively
irrespective of
by rote
off the cuff, without thinking
off the cuff
incautiously
offhand

I cannot answer your request offhand. - Talebinize düşünmeden yanıt veremem.

rash
incautious
rote
düşünmeden hareket eden
impulsive
düşünmeden yapılan
spontaneous
düşünmeden girişmek
rush
düşünmeden girişmek
rush into
düşünmeden hareket etme
impulsiveness

Impulsiveness is the devil. - Düşünmeden hareket etmek şeytandır.

düşünmeden karar veren kimse
rubber stamp
düşünmeden söylemek
to blurt sth out
düşünmeden söylemek
blunder
düşünmeden söylemek
blurt out
düşünmeden söylenmiş
unconsidered
düşünmeden söylenmiş ya da yapılmış
careless
düşün
{f} think

I think it'll rain today. - Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum.

I think he is Mr Brown. - Onun Bay Brown olduğunu düşünüyorum.

düşün
think of

What do you think of modern art? - Modern sanat hakkında ne düşünüyorsunuz?

Two people think of her as their daughter. - İki kişi onu kızları olarak düşünüyor.

düşün
thought

Words express thoughts. - Kelimeler düşünceleri ifade eder.

She is very thoughtful and patient. - O çok düşünceli ve sabırlı.

düşün
think up
düşün
{f} deliberate

Do you think that was deliberate? - Onun kasıtlı olduğunu düşünüyor musun?

The jury deliberated for three days. - Jüri üç gün boyunca düşündü.

düşün
meditate

I often meditate on the meaning of life. - Ben sık sık yaşamın anlamı üzerinde düşünürüm.

Do you meditate, Tom? - Üzerinde düşünür müsün?

düşün
cogitate
düşün
{f} picturing
düşün
cast about
düşün
{f} thinking

I can not hear that song without thinking of my high school days. - Lise günlerimi düşünmeden o şarkıyı dinleyemem.

The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place. - Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır.

düşün
contemplate

When I contemplate the sea, I feel calm. - Denizi düşündüğümde, sakin hissediyorum.

The doctor contemplated the difficult operation. - Doktor zor operasyonu düşünüp taşındı.

düşün
{f} pondering

Tom was probably pondering something. - Tom galiba bir şeyler düşünüp duruyordu.

düşün
turn over
düşün
ponder of
düşün
ponder

She pondered the question for a while. - Soruyu bir süre düşünüp taşındı.

Tom was probably pondering something. - Tom galiba bir şeyler düşünüp duruyordu.

düşün
excogitate
düşün
considering

I'm considering going with them. - Onlarla gitmeyi düşünüyorum.

She's considering changing her life. - Hayatını değiştirmeyi düşünüyor.

düşün
considered

It is considered impossible to travel back to the past. - Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor.

Have you ever considered majoring in economics at college? - Üniversitede iktisat bölümünde uzmanlaşmayı hiç düşündünüz mü?

düşün
product of the mind
düşün
concept
düşün
idea

We all consider your idea to be impractical. - Hepimiz senin fikrinin kullanışsız olduğunu düşünüyoruz.

I have no idea what that guy is thinking. - Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok.

düşün
thinkup
sonunu düşünmeden
hit or miss
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение düşünmeden в Турецкий язык Турецкий язык словарь

düşün
Duyularla değil, zihnî olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay, fikir, ide
düşünmeden
Избранное