dönüştürülemez

listen to the pronunciation of dönüştürülemez
Турецкий язык - Английский Язык
irreversible
dönüş
rotation
dönüş
comeback

The player made a splendid comeback. - Oyuncu muhteşem bir dönüş yaptı.

dönüş
turn

This catterpillar will turn into a beautiful butterfly. - Bu tırtıl harika bir kelebeğe dönüşecek.

His hair has turned white. - Saçları beyaza dönüştü.

dönüş
return

The dog waited day after day for its master's return. - Köpek her gün sahibinin dönüşünü bekledi.

There is no returning on the road of life. - Yaşam yolunda dönüş yoktur.

dönüş
{i} spin
dönüş
{i} swing
dönüş
(Dilbilim) reflex

The lesson on reflexive verbs is always difficult for the students. - Dönüşlü fiiller dersi öğrenciler için her zaman zordur.

dönüş
curve
dönüş
(Askeri) traverse
dönüş
(Bilgisayar) returning

There is no returning on the road of life. - Yaşam yolunda dönüş yoktur.

There is no returning to our younger days. - Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur.

dönüş
(Bilgisayar) escape
dönüş
convert into
dönüş
cycle
dönüş
regress
dönüş
{i} rotating
dönüş
gyre
dönüş
gyration
Dönüş
agerayis
dönüş
by turn
dönüş
{i} rev

Layla's love turned to revenge. - Leyla'nın sevgisi intikama dönüştü.

dönüş
turning, rotation, turn; return, comeback
dönüş
regression
dönüş
turning

Our trip to Africa is turning into a catastrophe. - Afrika'ya gezimiz bir felakete dönüşüyor.

That country is turning into a society with high education. - O ülke yüksek öğrenim görmüş bir topluma dönüşüyor.

dönüş
descent
dönüş
twirl
dönüş
sports pivoting turn
dönüş
return journey
dönüş
way back

I'm on my way back home. - Ben eve dönüş için yolumdayım.

I had trouble finding my way back to my hotel last night. - Dün gece otele dönüş yolumu bulmada sıkıntı yaşadım.

dönüş
{i} facing
dönüş
swerve
dönüş
turnabout
dönüş
turning, rotation, revolution
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение dönüştürülemez в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Dönüş
avdet
Dönüş
(Osmanlı Dönemi) MAAD
dönüş
Dönme işi veya biçimi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin
dönüş
Dönme işi veya biçimi
dönüş
Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi
dönüştürülemez
Избранное