dönüş, dolaşmak. tedavül. yerinde durmamak. devretmek

listen to the pronunciation of dönüş, dolaşmak. tedavül. yerinde durmamak. devretmek
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) DEVERAN
dönüş, dolaşmak. tedavül. yerinde durmamak. devretmek

    Расстановка переносов

    dö·nüş, do·laş·mak. te·da·vül. ye·rin·de dur·ma·mak. dev·ret·mek

    Произношение

    Слово дня

    soubrette
Избранное