current money amongst indians

listen to the pronunciation of current money amongst indians
Английский Язык - Турецкий язык

Определение current money amongst indians в Английский Язык Турецкий язык словарь

wampum
(isim) kızılderililerin para olarak kullandığı boncuklar
wampum
Amerika kızılderililerinin para veya sus olarak kullandıkları boncuklar
wampum
{i} kızılderililerin para olarak kullandığı boncuklar
wampum
para
wampum
boncuk
wampum
mangır
Английский Язык - Английский Язык
{n} wampum
current money amongst indians

  Расстановка переносов

  cur·rent mon·ey a·mongst indians

  Турецкое произношение

  kärınt mʌni ımʌngst îndiınz

  Произношение

  /ˈkärənt ˈmənē əˈməɴɢst ˈəndēənz/ /ˈkɑːrənt ˈmʌniː əˈmʌŋst ˈɪndiːənz/

  Слово дня

  truckle
Избранное