curative; providing a remedy

listen to the pronunciation of curative; providing a remedy
Английский Язык - Турецкий язык

Определение curative; providing a remedy в Английский Язык Турецкий язык словарь

remedial
tedaviye ait
remedial
{s} çözüm getiren
remedial
iyileştirici

İngilizcede iyileştirici bir kurs almak zorunda. - She has to take a remedial course in English.

remedial
tedavi edici
remedial
çare niteliğinde
remedial
çare bulmaya yönelik
remedial
iyi edici
remedial
sağaltıcı
remedial
sağlığa yararlı
remedial
{s} deva olan
remedial
{s} tedavi eden
remedial
{s} iyileştiren
remedial
çare bulan
remedial
{s} düzeltici
remedial
{s} çare olan
Английский Язык - Английский Язык
remedial
curative; providing a remedy
Избранное