ctrl

listen to the pronunciation of ctrl
Английский Язык - Турецкий язык
(Bilgisayar) Kontrol tuşu
control
{f} kontrol etmek

Tarifeleri blok olarak kontrol etmenin ülke ülke kontrol etmekten daha uygun olduğunu vurgulamak istiyorum. - I would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.

El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur. - Hand washing is one way to control bacteria.

control
{f} denetlemek
control
kontrol

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor. - Inflation is getting out of control.

ctrl+shift
(Bilgisayar) ctrl+üstkarakter
ctrl key
CTRL tuşu
ctrl+space
(Bilgisayar) ctrl+boşluk çubuğu
control
hakim olmak
control
yönetim

İnka İmparatorluğu yönetimi her şeyi kontrol etti. - The government of the Inca Empire controlled everything.

control
{f} kontrol et

Öfkeyi kontrol etmek zordur. - Anger is hard to control.

Kendinizi kontrol etmeye çalışın. - Try to control yourself.

control
düzenlemek
control
(ç.) (uçak/vb.) kumanda donanımı
control
{i} yönetim, idare, egemenlik, hâkimiyet
control
control group deney yapılan
control
{f} denetle
control
{i} denetim

Gerçekten denetimde misin? - Are you really in control?

Tom, Xbox One denetimcisini DualShock 4'ün üstünde tercih ediyor. - Tom prefers the Xbox One controller over the DualShock 4.

control
(Askeri) (NATO) KONTROL YETKİSİ: Bir komutanın kendi komutası altında bulunanlardan başka birlik ve teşkillerin faaliyetleri üzerinde haiz olabileceği tam komuta yetkisinden daha az kısmi yetki. Bu yetki tamamen veya kısmen devredilebilir veya tahsis edilebilir
control
(Tıp) Gözlem altında tutmak, kontrol etmek
control
kumanda cihazları
control
{i} hakimiyet
control
{f} idare etmek

Kaderi idare etmek isteyen asla barış bulamaz. - He who seeks to control fate shall never find peace.

Английский Язык - Английский Язык
The control key on a keyboard

Press Ctrl-Alt-Del to restart the computer.

(Bilgisayar) Control key: A key on a computer keyboard that you press at the same time as other keys to make the keyboard operate in a particular way

1. Press and hold down the Ctrl key while you press '9'. 2. I pressed Ctrl and Alt Delete but nothing happened.

Back to Top
control
Avatars can move at a faster pace by pressing Ctrl key while moving
S-Link control words, first and last word in event
{i} main, principal; in or of the center
Control key (normally at the bottom left of your keyboard)
The control key is located on the lower-left-most part of your keyboard The ctrl key is usually used in conjunction with the mouse to allow you to select multiple items
A special key on most computer keyboards that, when used in combination with another key, allows the user to easily access special controls For example, Ctrl+S saves a file in most Windows programs
A term that represents the control key on the keyboard
The [CTRL] (or Control) key on the keyboard is used in conjunction with other keys and mouse actions to perform various commands and functions
Is a key on a keyboard usually used to execute shortcuts
control key
The label on the Control key
A key on PC keyboards labeled Ctrl You use the Control key in the same way that you use the Shift key -- keeping it pressed down while pressing another character The result is a control key combination , which can have different meanings depending on which program is running On Macintoshes, the Control key is called an Apple key or Command key Back to Top
Ctrl Break keys
keys used to stop the execution of a program in DOS (Computers)
Ctrl key
Control key
Турецкий язык - Английский Язык

Определение ctrl в Турецкий язык Английский Язык словарь

ctrl+boşluk çubuğu
(Bilgisayar) ctrl+space
ctrl
Избранное