cruelty, hardship, heaviness

listen to the pronunciation of cruelty, hardship, heaviness
Английский Язык - Турецкий язык

Определение cruelty, hardship, heaviness в Английский Язык Турецкий язык словарь

oppression
{i} zulüm

Bir günlük özgürlük, on yıllık zulümden daha iyidir. - One day's freedom is better than ten years of oppression.

oppression
{i} baskı

Nerede olursa olsun baskıyla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. - We must do everything we can to fight oppression wherever it occurs.

Baskıya direnin, özgürlüğünüzü talep edin. - Fight oppression, claim your freedom.

oppression
{i} boyunduruk
oppression
bunalma
oppression
üzgü
oppression
ağırlık
oppression
(Tıp) opresyon
oppression
sıkıntı
oppression
eziyet
oppression
zulum
oppression
zulmetme
oppression
ceza
oppression
{i} güçlük
oppression
zulüm ve cefa görme
oppression
ezilme/zulüm
Английский Язык - Английский Язык
{n} oppression
cruelty, hardship, heaviness
Избранное